Biografisch coachen

Deze vorm van coaching geeft inzicht in jouw eigen levensloop. Hierin spelen vaak onbewuste processen een grote rol. Door gezamenlijk in jouw biografie te duiken, kom je achter deze verbanden. De inzichten die je tijdens dit coaching traject op doet, maken je bewust van patronen in je leven. Er wordt een koppeling gemaakt tussen heden, verleden en toekomst. Dit geeft je meer structuur in en grip op je leven.

Tijdens biografische coaching wordt er gekeken naar de biografie of levensloop. Een belangrijke fase hierin is de periode tot zeven jaar. Belangrijke gebeurtenissen en de manier hoe je daar als kind op reageert, hebben grote invloed op je verdere leven. Kinderen ontwikkelen namelijk onbewust manieren om met ingrijpende gebeurtenissen om te kunnen gaan. Deze manieren beïnvloeden ook je leven in latere fasen.

Ook kennis over de familie, de  familiebiografie, kan heel verhelderend werken. Problemen van ouders of zelfs grootouders kunnen nog steeds invloed hebben en kunnen overgedragen worden naar volgende generaties.

De biografie is uiteraard niet alleen bedoeld om op de negatieve kanten van de levensloop te focussen, maar juist ook om de talenten en kwaliteiten weer te geven.

Je kunt biografische coaching zien als een ontdekkingsreis naar jezelf. Je onderzoekt de  patronen die je persoonlijke groei in de weg zitten en de oorsprong hiervan. Je benoemt je eigen kwaliteiten en talenten.